technikum

Absolwent technikum stawiający pierwsze kroki w nowej pracy najprawdopodobniej uzyska urlop w wymiarze 20 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego. Wynika to z jego stażu pracy. W przypadku pracowników, których okres zatrudnienia wynosi mniej niż 10 lat pracy jest to 20 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku pracowników, których okres zatrudnienia przekroczył 10 lat stażu pracy jest to 26 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego. W obu tych przypadkach dni te są płatne. Za jeden dzień urlopu przysługuje prawo do wynagrodzenia wynoszące równowartość jednego przepracowanego dnia.

Jeśli pracownik ma umowę o pracę w wymiarze 1/1 – pełnego etatu – za jeden dzień urlopu zostanie mu wypłacony ekwiwalent 8 godzin pracy. Jeśli pracownik jest zatrudniony w wymiarze 1/2 – pół etatu – za jeden dzień urlopu zostanie mu wypłacony ekwiwalent 4 godzin pracy. Nie może mieć miejsca sytuacja, w której pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze pracy – pół etatu – z prawem do urlopu wynikającym z jego stażu pracy w wymiarze 20 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego otrzymuje 10 dni roboczych w ciągu roku – po 8 godzin każdy dzień. W związku z prawem do niedyskryminacji pracownika ze względu na wymiar zatrudnienia, pracownik zachowuje prawo do 20 dni roboczych urlopu – po 4 godziny każdy.

Ile lat pracy za technikum?

Absolwentowi szkoły średniej zawodowej – technikum przysługuje prawo do naliczenia stażu pracy w wymiarze 5 lat. Oznacza to, że pracownik rozpoczynający pracę po uzyskaniu dyplomu szkoły średniej zawodowej otrzymuje prawo do urlopu w wymiarze 20 dni w ciągu roku, do uzyskania prawa do 26 dni urlopu w ciągu roku zostało mu 5 lat pracy.

książki

Jeśli pracownik uczęszczał do technikum w systemie wieczorowym i w tym czasie pracował na mocy umowy – zlecenie lub umowy o dzieło zostanie mu naliczony staż pracy z tytułu ukończenia szkoły.
Jeśli pracownik uczęszczał do technikum w systemie wieczorowym i w tym czasie pracował na mocy umowy o pracę naliczony zostanie mu korzystniejszy dla niego staż pracy. Przyjmując, że technikum trwało 4 lata – pracownik ma 4 lata stażu pracy, za wykształcenie nabywa prawo do naliczenia 5 lat stażu pracy i zostanie mu naliczona korzystniejsza z opcji, czyli 5 lat stażu pracy.

Nie może mieć miejsce sytuacja, że pracownik poinformował dział kadrowy w zakładzie pracy o ukończonej szkole i na tej podstawie został naliczony staż pracy. Zaliczeniu do stażu pracy podlegają okresy nauki ukończonej – STWIERDZONEJ ŚWIADECTWEM. Oznacza to, że pracownik nabędzie prawo do naliczenia mu stażu pracy wynikającego z wykształcenia dopiero po dostarczeniu do działu kadr w zakładzie pracy odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły.

Faktyczny czas pobierania nauki przez pracownika nie ma znaczenia. Jeśli pracownik ukończył technikum w czasie krótszym niż faktyczny czas trwania nauki nie będzie to podlegało zmniejszeniu naliczenia stażu pracy do lat pracy. Jeśli pracownik ukończył technikum w okresie dłuższym niż faktyczny staż pracy, nie zostanie mu naliczona większa liczba lat pracy. Liczy się wyłącznie dyplom pracownika.

Jest możliwa sytuacja, że pracownik ze stażem pracy poniżej 10 lat ma więcej niż 20 dni roboczych urlopu w ciągu roku. Jeśli pracownik posiada dziecko lub dzieci dodatkowo przysługują mu 2 dni urlopu w ciągu roku. Prawo to obowiązuje dla pracowników z co najmniej jednym dzieckiem poniżej 14-go roku życia, ze zwolnienia można skorzystać najpóźniej jeden przed 14-stymi urodzinami dziecka. Możliwa jest zamiana 2 dni roboczych na rozbicie urlopy na opiekę nad dzieckiem na 16 godzin. Jeśli ojciec i matka dziecka lub dzieci zatrudnieni są na mocy umowę o pracę, prawo przysługuje dla jednego z nich, lub każdy może otrzymać po 1 dni w ciągu roku. Pracownik nie musi udowadniać pracodawcy, że zajmował się dzieckiem w trakcie tych 2 dni (lub 16 godzin) wystarczy wniosek o zwolnienie.

ile lat pracy za technikum

Pracownik ma prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w wybranym przez siebie terminie. Urlop udzielany jest w dniach, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy zatrudnionego.

Jeśli zakład pracy wyraża zgodę na system wykorzystywania dniu urlopu w tak zwanych połówkach – pracownik może wybrać cały dzień (8 godzin roboczych) lub właśnie „połówkę” (4 godziny robocze). Jest to korzystne dla pracownika, który potrzebuje czasu na załatwienie swoich prywatnych spraw, a nie chce korzystać z całego dnia wolnego.

[Głosów:95    Średnia:2.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here