Dla jakich czynnikow szkodliwych wykonuje sie badania BHP

To na pracodawcy ciąży obowiązek, zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w przedsiębiorstwie. Z tego powodu, przed dopuszczeniem pracownika do pracy, musi on skierować go na podstawowe badania lekarskie oraz przeprowadzić instruktaż BHP. Również na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za takie dostosowanie warunków pracy, aby były one jak najmniej uciążliwe dla pracowników, musi również dokonywać pomiarów oraz monitorować wpływ czynników szkodliwych na pracę.

Obowiązki pracodawcy

Wszystkie zagadnienia dotyczące pracy w szkodliwych warunkach, uregulowane są w przepisach z dziedziny BHP. Określają one i wymieniają obowiązki pracodawcy i sposób ochrony pracowników przed szkodliwymi czynnikami, to jest stosowanie odzieży ochronnej, nauszników, okularów i tym podobne.

To na pracodawcy spoczywa obowiązek wykazania czynników szkodliwych dla zdrowia oraz rozpoznania ich źródeł. To również pracodawca, musi zlecić wykonanie badań BHP i pomiarów czynników szkodliwych.

W przypadku stwierdzenia występowania czynników szkodliwych w miejscu pracy, pracodawca musi bezwzględnie prowadzić ewidencję tych czynników. Wyniki takich pomiarów muszą być rejestrowane i przechowywane, w celu udostępniania organom kontrolnym ale też pracownikom. Taki rejestr, zgodnie z wymogami prawa, musi być przechowywany przez okres 40-tu lat, licząc od daty ostatniego wpisu.

Czynniki szkodliwe

Badania bhp określiły grupy czynników szkodliwych, niosących największe ryzyko. Właściwie przeprowadzane szkolenia BHP powinny uczulić pracowników zwłaszcza na te trzy grupy:

 1. Fizyczne:
  -hałas,
  -pyły,
  – drgania mechaniczne (ogólne, miejscowe),
  – metale występujące w postaci pylistej np. ołów, żelazo,
  – promieniowanie elektromagnetyczne,
  – promieniowanie laserowe,
  – mikroklimat zimny,
  – mikroklimat gorący.
 2. Chemiczne:
  – substancje drażniące,
  – substancje uczulające,
  – substancje rakotwórcze.
  – substancje toksyczne,
 3. Biologiczne:
  – wirusy,
  – bakterie,
  – grzyby.

Wymienione powyżej czynniki należą do najczęściej występujących i wymagają najdokładniejszej kontroli, ze względu na wiążące się z nimi ryzyko dla zdrowia pracowników.

Dodatkowo określić można także grupę czynników uciążliwych to znaczy: obciążenie fizyczne zarówno statyczne jak i dynamiczne oraz obciążenie psychiczne. Widać wiec wyraźnie, że czynniki uciążliwe spotkać można w każdej branży. Z tego powodu właściwe przygotowanie stanowiska pracy oraz szkolenia bhp są tak istotne.

Tekst dodany przy współpracy z laboratorim śwodowiskowym: smc-bhp.pl

[Głosów:2    Średnia:2.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here