Czy istnieją ETF-y, które wykorzystują sezony i cykle w rynkach finansowych

Całe nasze życie oparte jest na powtarzających się cyklach. Zmieniające się pory roku, cykl dnia i nocy, czy nawet codzienny tryb dnia jest podzielony na okres pracy i odpoczynku. Rynki finansowe są miejscem dynamicznych zmian, które również wykazują pewne sezonowe wzorce i cykle, które mogą wpływać na zachowanie rynków oraz aktywa finansowe. Inwestowanie nie lubi próżni, dlatego też powstały fundusze ETF, które próbują wykorzystać te sezonowe i cykliczne zmiany w celu osiągnięcia lepszych wyników inwestycyjnych.

Czym są sezony i cykle na rynkach finansowych?

Sezony i cykle na rynkach finansowych przejawiają się okresowymi zmianami cen aktywów lub rynków. Zmiany te mogą być związane z określonymi porami roku, jak na przykład wzrost sprzedaży w okresie świątecznym, który może wpływać na ceny akcji firm związanych z handlem detalicznym czy wzrost wartości rynku rolniczego w okresie zbiorów. Cykle z kolei to długoterminowe wzorce, takie jak cykl koniunkturalny, który ma wpływ na zmiany gospodarcze i rynki finansowe. Poniżej przedstawimy kilka najwyraźniejszych cykli.

Sezon wakacyjny – Bardzo dużo rynków finansowych doświadcza zmniejszonej aktywności handlowej i mniejszego wolumenu transakcji w okresie wakacji. Jest to spowodowane sezonem urlopowym i część, zwłaszcza prywatnych inwestorów zmniejsza zaangażowanie na rynku. Z drugiej strony, branża turystyczna przeżywa rozkwit i warto wtedy zainwestować w sektorowe fundusze ETF.

Efekt stycznia – Zaobserwowano, że w styczniu dochodzi do tendencji wzrostowej cen akcji. Inwestorzy, którzy sprzedali swoje aktywa przed końcem roku podatkowego, mogą zdecydować się na odkupienie jednostek funduszu ETF na początku nowego roku, co może prowadzić do wzrostu cen. Jednocześnie jest to powiązane z sezonowością podatkową, kiedy od stycznia znane są już nowe przepisy i inwestorzy są pewni co do kwestii podatkowych.

Sezonowość sektora – Jak już wspomnieliśmy, niektóre sektory gospodarki mogą doświadczać sezonowych zmian w wyniku cykli biznesowych. Na przykład branża handlu detalicznego często wykazuje wzrost sprzedaży w okresie świątecznym, co może wpływać na ceny akcji firm związanych z tym sektorem. W okresie tym atrakcyjne staje się inwestowanie w ETF tego sektora.

Cykl koniunkturalny – Bardzo naturalny i wyraźny jest długoterminowy cykl zmian w aktywności gospodarczej. Składa się on z faz ekspansji i recesji. W fazie ekspansji gospodarka rośnie, a rynki finansowe mogą przejawiać wzrost. W fazie recesji występuje spowolnienie gospodarcze, co może prowadzić do spadków na rynkach. Oczywiście okresy te nie są jednolite i w trakcie ich trwania występują mniejsze wahania, jednak ogólny trend zostaje zachowany.

4-letni cykl prezydencki – Niektórzy obserwatorzy zauważają, że rynki finansowe mogą podążać za pewnym cyklem, który jest powiązany z kadencją prezydencką w USA. W pierwszym roku kadencji rynki mogą być słabsze, a w trzecim i czwartym roku silniejsze. Jest to często spowodowane niepewnością w stosunku do działań nowego prezydenta. Często osłabia się wtedy waluta amerykańska. Podejmując skuteczne decyzje zmiany te można wykorzystać w celu osiągnięcia zysku. Cykl ten można również przystosować do innych okresów politycznych jak np. wybory samorządowe. Zazwyczaj przed datą wyborów rynek staje się bardziej niepewny i część inwestorów przenosi pieniądze w ETF-y oparte na innym rynku geograficznym.

Zalety i wady ETF-ów sezonowych

Skuteczne wykorzystanie sezonowych wzorców i cykli może umożliwić inwestorom osiągnięcie lepszych wyników w krótkim okresie, gdy ceny aktywów wzrastają zgodnie z tymi wzorcami. Dzięki temu możemy też zmniejszyć ryzyko inwestycyjne. ETF-y wykorzystujące sezony i cykle mogą oferować interesującą dywersyfikację portfela. Inwestują w różne branże lub aktywa, które reagują na różne sezonowe czynniki. Zazębiające się cykle pozwolą nam równoważyć ryzyko inwestycyjne.

Niestety, nie zawsze sezonowe i cykliczne wzorce są stałe i powtarzalne. Błędna identyfikacja lub niespodziewane przesunięcia tych wzorców może prowadzić do strat. W realnym świecie jest podobnie. Lato potrafi przyjść nieco później lub mieć niższe temperatury niż zazwyczaj. Tak samo na rynku finansowym okres świąteczny może dać niższe nic spodziewane wyniki lub sezon na dane aktywa zacznie się później.

Niektóre cykle wykazują powtarzalność w bardzo krótkich terminach. Może to skutkować częstymi transakcjami podnoszącymi koszt inwestycji.

ETFy sezonowe to kolejny przykład na to jak naturalne procesy mogą mieć swoje odzwierciedlenie na rynku finansowym. Bezsprzecznie umiejętne wykorzystanie tych okresów może przynieść wyraźne zyski. Jednak nic w przyrodzie i na rynku finansowym nie jest pewne. Nawet najbardziej wyraźna sezonowość może nagle lekko zmienić swój przebieg. Takie małe zmiany mogą wywołać efekt motyla i spowodować większe straty. Dlatego najważniejsze jest rozsądne kalkulowanie ryzyka i podejmowanie przemyślanych decyzji.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here