sondowania statyczne CPTU

Sondowanie statyczne wykonuje się w sytuacji, gdy niezbędne jest zbadanie różnych parametrów gruntu. Jest to niezwykle ważne przede wszystkim wtedy, gdy zachodzi podejrzenie, że budowa jakiegoś obiektu w danym miejscu może okazać się niebezpieczna. Ten rodzaj badania daje mnóstwo informacji na temat gruntu spoistego i niespoistego. Jak dokładnie wygląda sondowanie statyczne, czego można się dzięki niemu dowiedzieć? Na te pytanie postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Czym jest sondowanie statyczne?

Na terenie Unii Europejskiej sondowanie statyczne jest podstawowym typem badań polowych gruntu, co wynika z faktu iż jest ono najbardziej miarodajne, gdyż nie zaburza jego struktury. Sondowania statyczne CPTU opisuje ich wykonawca geodev.pl, my jednak także postaramy się to zagadnienie nieco przybliżyć. Badanie to polega na wciskaniu w grunt stożka, który wyposażony jest w system czujników rejestrujących parametry gruntu. Sondowanie odbywa się w sposób ciągły i daje informacje na temat gruntów w stanie pierwotnym.

Wyniki parametrów geotechnicznych gruntu otrzymywane są natychmiast i co ważne, pomiary te są bardzo wrażliwe na zmienne właściwości badanego podłoża. Można w ten sposób uzyskać konkretne dane na temat każdej warstwy. Wyniki ukazują się na monitorze komputera połączonego ze stożkiem elektrycznym.

Jakie informacje daje sondowanie statyczne?

W czasie przeprowadzanie badania gruntu sondom statyczną, uzyskuje się takie informacje, jak:

– opór pod stożkiem,

– głębokość,

– tarcie na pobocznicy stożka,

– prędkość penetracji,

– odchylenie od pionu (inklinacja),

– w zależności od rodzaju stożka, można również uzyskać dane na temat ciśnienia parowego gruntu.

Dzięki tym informacja, osoba o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu może określić stopień zagęszczenia gruntów niespoistych, stopień plastyczności gruntów spoistych, wskaźnik plastyczności gruntu i wiele innych istotnych kwestii. Analizując wszystkie zebrane dane, można określi dokładny typ gruntu w badanym podłożu, a także poziom zwierciadła wody gruntowej.

Wszystkie te dane są niezwykle ważne w szacowaniu nośności i osiadania gruntu podczas projektowania fundamentów bezpośrednich i głębokich. Wykorzystuje się je także do obliczania wysokości i grubości pali, które mają zostać wykorzystane. Jest to kluczowe dla prac związanych nie tylko z tworzeniem, ale również z późniejszą realizacją projektów budowlanych. W praktyce wykonywanie sondowania statycznego pozwala uniknąć popełniania istotnych błędów w czasie budowy, które mogą w przyszłości skutkować nawet katastrofą budowlaną. Brak informacji na temat właściwości gruntu bardzo często skutkuje zalewaniem piwnic, czy też osuwaniem się konstrukcji.

Kiedy wykonać sondowania statyczne?

Sondowanie statyczne należy wykonać zanim przystąpimy do tworzenia projektu i rozpoczęcia jakichkolwiek prac budowlanych w danym miejscu. Jak wynika z informacji przytoczonych w pierwszej części artykułu, badanie to jest uniwersalne i warto je wykonać w przypadku bardzo różnych rodzajów podłoża. Bez wątpienia sondowania statyczne CPTU powinny być wykonywane w przypadku, gdy istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące jakości gruntów oraz ich nośności w stosunku do budowli, która ma na nich powstać.

[Głosów:2    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here