Egzekucja komornicza

W Twoje ręce trafiło pismo od komornika, które okazało się być zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji, mimo że wcześniej nie został Ci doręczony nakaz zapłaty wraz z pozwem? Musisz wiedzieć, że podobne sytuacje mają miejsce bardzo często, przede wszystkim wtedy, gdy zmienia się adres zamieszkania, przebywa się przez długi czas poza miejscem zamieszkania czy też wyjeżdża się za granicę. Zdarza się, że firmy windykacyjne, które skupują od banków lub firm pożyczkowych długi, wynikające z umów zawartych często wiele lat temu, wskazują w pozwie nieaktualny adres pożyczkobiorcy, by utrudnić mu obronę.

Pismo o wszczęciu egzekucji na podstawie nakazu zapłaty, który nigdy do Ciebie nie trafił

Przepisy procedury cywilnej wskazują, że sąd ma obowiązek doręczenia pozwanemu:

  • nakazu zapłaty,
  • odpisu pozwu,
  • załączników,
  • pouczenia o możliwości wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie dwóch tygodni, licząc od dnia skutecznego doręczenia nakazu.

Dzięki temu pozwany ma szansę zaskarżenia wydanego w sprawie nakazu zapłaty, jak również podniesienia zarzutów i twierdzeń, mających doprowadzić do oddalenia powództwa.

Może się jednak zdarzyć, że powód wskaże adres pozwanego, który nie jest już aktualny. Co wtedy? W momencie, gdy pismo zostanie dwukrotnie awizowane i nie będzie odebrane przez adresata, zgodnie z tzw. fikcją doręczenia pismo uznaje się za doręczone. W takiej sytuacji pozwany nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu. Mimo to nakaz zapłaty uprawomocnia się, co sprawia, że powód uprawniony jest do uzyskania klauzuli wykonalności oraz złożenia do komornika wniosku o wszczęcie postepowania egzekucyjnego.

Jak można się domyślić, zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji przez komornika również nie dotrze do pozwanego, co oznacza, że o wszczęciu przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego dowiaduje się dopiero w momencie, gdy komornik zajmie jego rachunek bankowy lub wynagrodzenie za pracę. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy rozwiązaniem może być antywindykacja?

Co robić po otrzymaniu pisma od komornika?

Istnieje kilka rozwiązań, które można zastosować po otrzymaniu pisma od komornika. Przede wszystkim, jeśli w sprawie został wydany nakaz zapłaty i sąd przesłał go na nieaktualny adres, istnieje postawa, aby uznać, że nakaz w rzeczywistości się nie uprawomocnił.

Jeśli o sprawie dowiesz się w momencie, gdy zostanie rozpoczęta egzekucja komornicza, musisz jak najszybciej ustalić, na podstawie jakiego tytułu wykonawczego działa komornik. Wszystkie informacje powinny znaleźć się w piśmie otrzymanym od komornika, zawiadamiającym o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Jeśli takie pismo do Ciebie nie dotarło, a o egzekucji wiesz od swojego pracodawcy, musisz jak najszybciej skontaktować się z komornikiem, by otrzymać informacje dotyczące rodzaju tytułu wykonawczego, a także daty jego wykonania, sygnatury sprawy, sądu wydającego orzeczenie oraz daty nadania temu tytułowi klauzuli wykonalności. Dłużnicy często zastanawiają się, jak długo komornik może prowadzić egzekucję. Otóż generalnie egzekucja komornicza prowadzona jest do momentu zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Co więcej, możesz także skontaktować się z sądem, który wydał tytuł wykonawczy, by dowiedzieć się więcej o wydanym w tej sprawie orzeczeniu. Z uwagi na to, że jesteś stroną w postępowaniu, masz również dostęp do akt sprawy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here