kiedy nie naliczamy funduszu pracy

Czym jest Fundusz Pracy? Jak dokładnie żądzą nim zasady – kto i kiedy ma obowiązek opłacać składki? Mimo, że przepisy dotyczące FP są rozpisane w ustawie o promocji zatrudnienia oraz w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych, to niekiedy rozliczenie składek bywa nie lada wyzwaniem dla pracodawcy.

Składki na Fundusz Pracy, tak jak Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, są obowiązkowe, jednak istnieją ustępstwa od tej reguły. Składka na Fundusz Pracy to niecałe 2,5% (a dokładnie 2,45%) od podstawy wymiaru płacy. Jest ona obowiązkowa, niezależnie od tego czy jest to umowa o pracę, umowa o zlecenie czy prowadzenie działalności gospodarczej.

kiedy nie naliczamy funduszu pracy

Kiedy nie naliczamy Funduszu Pracy?

Na początku zaznaczmy, że zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy dotyczy tych pracodawców, którzy zatrudniają w oparciu o umowę o pracę. Przejdźmy teraz jednak do przypadków, gdy składka ta nie jest obowiązkowa:

1) Gdy pracownik zarabia kwotę mniejszą od minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku, minimalne wynagrodzenie wynosi 2100zł. Jednak jeśli osoba podejmie się pracy na dwóch stanowiskach, wypłaty się sumują. Jeśli suma przekroczy minimalną stawkę, to osoba ta, nie jest już zwolniona z opłacania składek.
Jak liczyć składkę na FP w przypadku osoby, która równocześnie pracuje w oparciu o umowę o pracę i zlecenie? Oto przykład:
Składka na FP – umowa o pracę: 1300 * 2,45% = 31,85 zł;
Składka na FP – umowa o zlecenie: 900 * 2,45% = 22,05 zł.

2) Innym przypadkiem jest przekroczenie pewnego wieku. Dla kobiet jest to wiek 55 lat, dla mężczyzn natomiast 60 lat. Po przekroczeniu tego wieku, niezależnie od zarobków, nie ma obowiązku składania opłat na FP. Zasada ta obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca po ukończeniu 55/60. roku życia. Należy pamiętać, iż to zwolnienie jest bezterminowe i niezależne od tego czy osoba ma umowę o pracę, umowę o zlecenie czy też prowadzi działalność gospodarczą.

3) Osoby, które były zarejestrowane jako bezrobotne dłużej niż miesiąc, przed podjęciem zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, są zwolnione z opłacania składki przez najbliższe 12 miesięcy. Dotyczy to osób, które nie skończyły 30. roku życia. Zapis ten wprowadzono stosunkowo niedawno, bo w 2014 roku.

4) Również osoba bezrobotna, która nie ukończyła 30 lat, a została skierowana na stanowisko przez urząd pracy, jest zwolniona z opłacania składek. Okres tego zwolnienia wynosi 12 miesięcy od dnia w którym zawarto umowę o pracę.

5) Pracownik wracający do pracy po urlopie macierzyńskim lub też wychowawczym, nie podlega opłacaniu składek aż przez 36 miesięcy pracy. Oczywiście obowiązuje to osoby, które są zatrudnione według umowy o pracę.

6) Jeśli pracodawca ma pracowników zatrudnionych jedynie w oparciu o umowę o zlecenie również nie ma obowiązkowej spłacania składki za żadnego zleceniobiorcę. Sytuacja się zmienia jeśli taki pracodawca ma osoby, które są równolegle zatrudnione na innym stanowisku z umową o pracę. W przypadku gdy suma wypłat przekroczy minimalną kwotę, umowa o zlecenie nie zwalnia już pracodawcy z obowiązkowych składek FP.
Zwolnienie tego typu nie dotyczy podmiotów, które są organizacjami, w tym również spółek cywilnych. Zwolnienie to kierowane jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

fundusz pracy kiedy nie naliczamy funduszu pracy praca

7) Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą, opłaca składki, które wynoszą 30% minimalnego wynagrodzenia, nie ma już obowiązku opłacania składki na rzecz FP. Dzieje się tak dlatego, że podstawa wymiaru nie przekracza minimalnego wynagrodzenia. Zasada ta dotyczy głównie nowych przedsiębiorców.

Zwolnienie jednak nie będzie obowiązywało w przypadku, gdy ów przedsiębiorca będzie równolegle zatrudniony, a suma jego dochodów będzie większa od minimalnej kwoty wynagrodzenia.

A jak wygląda sprawa ze starymi przedsiębiorcami?

Osoba będąca prowadzącym działalności gospodarczej, ma inaczej naliczaną składkę na Fundusz Pracy. Taka składka nie jest liczona od dochodu, lecz od ustawowej, minimalnej podstawy wymiaru. W wielu przypadkach taka podstawa wynosi ok. 60% przypuszczalnego wynagrodzenia – zawsze jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to nic innego, jak to, że taki przedsiębiorca ma obowiązek do składek na FP.

Składki na Fundusz Pracy, nie są naliczane od Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, Zakładu Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakładów aktywności zawodowej, za pracowników, którzy mają znaczny i/lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here