Materiał siewny - wszystko co warto wiedzieć

W jaki sposób rozmnażają się rośliny?

Rozmnażanie jest to proces prowadzący do powstania nowych organizmów. Ma on na celu zwiększenie liczebności danej populacji oraz zwiększenie zasięgu gatunku, który reprezentują. Wśród roślin wyróżnia się dwa sposoby rozmnażania – bezpłciowe, czyli wegetatywne oraz płciowe, czyli generatywne.

Rozmnażanie bezpłciowe prowadzi do powstania osobników identycznych pod względem genetycznym wobec organizmu rodzicielskiego i może przebiegać na dwa sposoby- poprzez podział organizmu na kilka elementów, z których powstaną nowe, niezależne osobniki. Drugim sposobem jest wytworzenie wyspecjalizowanych struktur lub przez organizm rodzicielski.

Z takich tworów rozwijają się nowe osobniki. Natomiast rozmnażanie płciowe u roślin przypomina rozmnażanie wśród ludzi. W pewnym stadium rozwoju rośliny zostają wytworzone komórki rozrodcze – gamety. Po połączeniu dwóch gamet pochodzących od dwóch różnych organizmów powstaje nowy organizm, różny pod względem genetycznym od rodziców. Ten sposób rozmnażania roślin jest wykorzystywany w przypadku tworzenia krzyżówek.

Czym jest materiał siewny?

Do materiału siewnego zalicza się wszystkie elementy roślin wykorzystywane do jej rozmnażania. Są to części wegetatywne oraz generatywne roślin. W skład pierwszej grupy wchodzą korzenie (bulwy, cebule, korzenie spichrzowe) oraz pędy (kłącza, rozłogi), natomiast do drugiej grupy należą nasiona oraz okrywające je owoce – występujące u roślin okrytonasiennych i mające na celu ochronę nasiona oraz ułatwienie rozsiewania.

Jakie normy powinien spełniać materiał siewny?

Wysokiej jakości materiał siewny musi spełniać odpowiednie normy. Przede wszystkim musi być znane jego pochodzenie – odmiana rośliny. Równie ważny jest brak zanieczyszczenia np. nasionami innych odmian, czy co gorsza nasionami chwastów.

Dobry jakościowo materiał powinien być również wolny od wszelkiego rodzaju innych zanieczyszczeń, chorób. Skoro jego główną właściwością ma być rozmnażanie, to ważna jest też wysoka zdolność i energia kiełkowania. Odpowiednia barwa, masa i zapach – typowe dla danego gatunku – to kolejne parametry służące do oceny materiału siewnego.

Duże znaczenie na jakość materiału mają warunki pogodowe podczas zbioru oraz sposób przechowywania. W przypadku materiału siewnego pochodzącego z plantacji spełniającej wymagania, wyróżnia się następujące kategorie materiału siewnego: elitarny, kwalifikowany (który dodatkowo posiada stopień rozmnożenia) oraz handlowy.

Dlaczego warto regularnie zaopatrzyć się klasyfikowany materiał siewny?

Aby uzyskać materiał siewny wysokiej jakości, stosuje są systemy kwalifikacyjne gwarantujące tożsamość i czystość odmianową. Z każdym kolejnym cyklem zbioru – jakość roślinnego materiału siewnego ulega obniżeniu. Dlatego właśnie, zanim materiał zostanie przeznaczony do siewu, zaleca się okresową wymianę materiału siewnego na materiał kwalifikowany, czyli taki, który spełnia określone normy jakościowe i handlowe.  Ma to na celu przeciwdziałanie obniżenia plenności, czyli wyradzaniu się roślin.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here