Odpisy, wypisy i wyciągi w kancelarii notarialnej, poświadczenia

W kancelarii notarialnej możemy dokonać wielu czynności, Często potrzebujemy wypisu z aktu notarialnego albo chcemy uzyskać poświadczenie zgodności odpisu z konkretnym dokumentem. Kancelaria notarialna dokonuje tego typu czynności niezwłocznie, dzięki czemu oszczędzamy cenny czas.

ODPISY, WYPISY, WYCIĄGI

Do najczęściej dokonywanych czynności notarialnych zaliczamy sporządzanie wypisów aktu notarialnego oraz odpisów lub wyciągów z innych dokumentów notarialnych.

Wypis tym się wyróżnia, że jest dosłownym powtórzeniem oryginału, przy czym nie zawiera poprawek dokonanych na oryginale. Odpis zawiera całą treść oryginału, natomiast wyciąg tylko jego część. Notarialnie poświadczone wypis, odpis i wyciąg mają moc prawną oryginału.

Zarówno wypis, odpis, jak i wyciąg podpisuje notariusz i opatruje go pieczęcią. W przypadku, gdy dokument ma więcej niż jeden arkusz, musi być ponumerowany, połączony, parafowany i spojony pieczęcią.

Maksymalna stawka za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktów notarialnych lub innego dokumentu wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę +23 % VAT.

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI ODPISU LUB WYCIĄGU Z OKAZANYM DOKUMENTEM

Kancelaria notarialna dokona również czynności związanych z poświadczeniem zgodności odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem urzędowym oraz prywatnym.

W przypadku poświadczenia zgodności z oryginałem odpisu notariusz stwierdza, że odpis odzwierciedla całą treść oryginału. Wykonuje w kancelarii kserokopię oryginału dokumentu, na której następnie umieszcza wzmiankę o jej zgodności z oryginałem i składa podpis oraz pieczęć. W przypadku poświadczenia zgodności z oryginałem wyciągu notariusz stwierdza, że wyciąg odpowiada pewnym elementom treści oryginału.

Maksymalna stawka za ww. czynność wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę +23 % VAT.

POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU

Czynność ta polega na złożeniu w obecności notariusza przez konkretną osobę podpisu na dokumencie bądź uznaniu podpisu, który został złożony wcześniej – za własnoręczny. Notariusz ma obowiązek stwierdzić tożsamość osoby stawającej do czynności.

Maksymalna stawka za ww. czynność wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę +23 % VAT.

POŚWIADCZENIE DATY

Kancelaria notarialna poświadcza również datę okazania dokumentu za datę pewną. Na wyraźne żądanie strony możliwe jest także poświadczenie godziny oraz minuty okazania dokumentu.

Maksymalna stawka za ww. czynność wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę +23 % VAT.

Należy pamiętać, że kierując swoje kroki do kancelarii notarialnej spotkamy profesjonalistów, którzy w sposób rzetelny i sprawny zajmą się naszymi sprawami.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

[Głosów:1    Średnia:4/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here